undraw_server_cluster_jwwq (1)

เครื่องมือทุกอย่างที่จะช่วยทำงานให้คุณอัตโนมัติ และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต

7 ฟีเจอร์หลักของซาบีแอพ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของซาบีแอพ

SabeeApp is committed to protect your personal data.

นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยซาบีแอพ

ซาบีแอพหรือซาบีคือชื่อทางการค้าของซอฟต์แวร์ที่เป็นของ thePass Kft. ซาบีแอพเป็นระบบบริหารจัดการโรงแรมออนไลน์บนคลาวด์ที่มุ่งมั่นจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมและสามารถเรียกใช้บริการได้ตามต้องการ

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวขณะลงทะเบียน หรือการเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงความยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราใช้คำต่อไปนี้เพื่ออธิบายผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่สมัครรับบริการของเราเรียกว่า "ลูกค้า" และลูกค้าของผู้ที่สมัครรับบริการของเราเรียกว่า "ผู้เข้าพัก" เราใช้คำว่า "พนักงานโรงแรม" เพื่อเรียกบุคคลที่ผู้สมัครรับบริการให้สิทธิ์การเข้าใช้งานไซต์ และ "ผู้ดูแลระบบ" เพื่อเรียกบุคคลที่สามารถเข้าถึงและควบคุมข้อมูลสมาชิกทั้งหมดได้ พนักงานโรงแรม ผู้ดูแลระบบ และผู้เข้าพักถูกเรียกในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยรวมว่า "ผู้ใช้งาน" ของเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์และใช้บริการต่อไปนี้

Google Analytics - ข้อมูลส่วนบุคคล: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
แบบฟอร์มการติดต่อ - ข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล ชื่อ และนามสกุล
การลงทะเบียนโดยตรง - ข้อมูลส่วนบุคคล: จังหวัด/เมือง ชื่อบริษัท ประเทศ อีเมล ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์


เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ในไฟล์ของคุณ และใช้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับจากกิจกรรมปัจจุบันและกิจกรรมที่ผ่านมาของคุณบนเว็บไซต์เพื่อให้การบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการและการเรียกเก็บเงิน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรียกเก็บเงินจากคุณ วัดความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงข่าวและการอัพเดททั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ส่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจให้คุณทราบ เช่น ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ ตรวจสอบและปกป้องเราจากข้อผิดพลาด การทุจริตและการกระทำทางอาญาอื่น ๆ

ข้อมูลของคุณเป็นของคุณ

ซาบีแอพจะเก็บข้อมูลที่ป้อนโดยพนักงานโรงแรมของลูกค้าเท่านั้น ข้อมูลที่ป้อนโดยพนักงานโรงแรมเป็นทรัพย์สินของลูกค้า และซาบีจะไม่ใช้หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลที่สามเด็ดขาด
ซาบีแอพจะให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถส่งออกข้อมูลของลูกค้าได้ตลอดเวลาในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดโดยซาบีแอพ ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกลบอย่างถาวรโดยซาบีแอพภายใน 90 วันหลังจากที่ลูกค้าหยุดชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อใช้ซาบีแอพ หรือตามคำร้องขอของผู้ดูแลระบบ

คุณกำหนดได้ว่าจะให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง

ข้อมูลที่ป้อนโดยพนักงานโรงแรมของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานโรงแรมที่ลูกค้าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ผู้ดูแลระบบของลูกค้าจะสามารถควบคุมการสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานโรงแรมในระบบได้
การรักษารหัสผ่านของตนให้ปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานโรงแรม ผู้ดูแลระบบของลูกค้ามีสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลและฟีเจอร์ที่พนักงานโรงแรมสามารถเข้าถึงได้ในบัญชีซาบีแอพ
ซาบี พนักงานของซาบี และพันธมิตรของซาบี ไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านของพนักงานโรงแรมได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

ซาบีตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบ

ซาบีแอพสามารถเข้าถึงและอาจใช้ข้อมูลอย่างรวม ๆ และไม่ระบุตัวตน เพื่อเรียกเก็บเงินและประเมินการทำงานของซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงเพื่อจุดประสงค์อื่นภายในองค์กรของซาบีแอพ
พนักงานซาบีแอพสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลโดยรวมเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ลูกค้าของเราใช้ซาบีและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา
ซาบีจะไม่เข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ใด ๆ ซึ่งถูกป้อนและจัดเก็บไว้ในระบบซาบี และจะไม่เข้าถึงประวัติการใช้งานระบบของพนักงานโรงแรม ผู้ดูแลระบบ หรือผู้เข้าพักที่ระบุตัวตนได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบ
ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล HMS ที่ปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

เซิร์ฟเวอร์ของซาบีได้รับประกาศนียบัตรรับรองความปลอดภัยจาก Thawte ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งผ่านระหว่างพนักงานหรือผู้ดูแลระบบหรือผู้เข้าพักระหว่างการใช้งานหน้าสำหรับการจองของซาบีแอพและเซิร์ฟเวอร์ของซาบีจึงถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทันสมัยที่สุด การใช้เบราเซอร์ที่รองรับเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของซาบีแอพเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

การใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของซาบีแอพ โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเราอย่างรอบคอบ ที่นี่

Cookie policy

A small file that is placed on your computer when you visit web pages or a set of information containing server-specific data that our server sends to your browser and is then sent back to our server by your browser upon each request. Its function is to introduce a certain kind of changed state into an otherwise stateless HTTP transaction. Browsers mostly store cookies in a simple text file or files, i.e. the so-called “cookie files,” so they will still be available after you turn off and restart your browser. (See more at: https:// en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Cookies used by SabeeApp and their functions:

1. Essential Cookies
These cookies are essential for the operation of our website and certain services. Their functioning is necessary for browsing our website, using its functions properly, and memorising the activities carried out on our pages. Their characteristic is that they are only valid during the relevant visit; they are automatically deleted upon completion of the relevant work session or when the browser is closed.

2. Performance Cookies
They are necessary for the continuous development and improvement of our website; using these cookies, we are able to analyse the operation of our website.
With the help of Google Analytics cookies, we collect information about how our website is used, e.g. which page you visited, where you clicked, how many pages you looked up, how long did each visit last, etc. These cookies do not identify you or your device.

3. Functional Cookies
They render the use of our website easier and more enjoyable: e.g. the website will remember your previous preferences.

4. Targeting or Advertising Cookies
In this case, certain contents of the cookies are shared with third parties, i.e. where we place our advertisements (you can disable this function at any time).
These cookies ensure that during your visits, you see advertisements that take precedence for you. These cookies do not identify you or your device either.

5. Third-party Cookies
Our pages also contain the links or icons of other websites, e.g. Facebook Like button, YouTube video link, Twitter page icon, etc., which redirect you to the relevant page. Such pages also contain cookies; the rules applicable to them can be found on the relevant pages. SabeeApp does not assume any liability for them.
We may also receive third-party cookies from our advertising partners (e.g. Google AdWords Conversion Tracking) to be able to measure the success of our activities more easily. These cookies are placed on your computer only when you visit specific subpages and they only record the fact and time of viewing the specific subpage.
SabeeApp also uses Google AdWords Remarketing Cookies for you to be able to see advertisements that are interesting for you even when you visit pages belonging to the Google Display network. You can disable these cookies in the Google Ads Settings Manager, and you can read about Google’s advertising-related privacy policy here.
Please note that most browsers accept cookies automatically to ensure the proper functioning of the websites. If you decide to disable and/or remove all cookies—which you can do at any time in your browser—, the functioning of the website may change, which may also affect other users of the given IT device.
Read more about the cookie-related settings of the most popular browsers at the following links: Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11; Safari

However, some browsers permit the restriction of cookies by setting safety levels.
See more at:
National Authority for Data Protection and Freedom of Information: http://www.naih.hu/ 

GDPR

ซาบีแอพถือความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราได้ทบทวนกระบวนการจัดการข้อมูลภายในของเราทั้งหมด ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดในซาบีแอพ เริ่มใช้งานระบบทดสอบความปลอดภัย และแก้ไขข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลในสัญญาของเรา

นอกจากนี้ ซาบีแอพยังได้เริ่มใช้งานช่องทางบริการลูกค้าใหม่ เราจึงสามารถช่วยให้คุณให้ผู้เข้าพักจัดการการจองได้ดีขึ้น

เราแนะนำให้ที่พักทุกที่แต่งตั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมไปถึงให้ข้อมูลสิทธิของผู้ใช้งาน และเราขอแนะนำให้ศึกษากฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของประเทศของคุณ โปรดทราบว่าคุณมีเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากพบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลเพื่อตอบข้อความ 

หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ