SabeeApp ประเทศไทย ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ เรามีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Line

LINE
SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ
hotel_operations_software

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

สำหรับคนโรงแรมที่ใส่ใจ

apartment_management_software

ะบบบริหารจัดการอพาร์ตเมนท์

เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

hostel_management_system

ระบบบริหารจัดการโฮสเทล

เพื่อประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น

SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ

pms_160
channel_manager_160
booking-engine-160
hotel-payments-160
booking (2)
unified_inbox_160

ความปลอดภัยในการใช้งานและข้อกำหนดที่ซาบีแอพปฏิบัติตาม

 

บริการออนไลน์แบบ 

เราพัฒนาซาบีแอพมาให้เป็นโปรแกรมออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในคำว่า cloud based ซึ่งมีข้อดีอยู่มากมาย คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้เพียงมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เว็บบราวเซอร์ และบัญชีผู้ใช้งานซาบีแอพ ซาบีแอพไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์ใด ๆ ได้ ซึ่งหมายความว่าการใช้งานจะแตกต่างไปจากซอฟต์แวร์แบบติดตั้งลงเครื่องในบางแง่มุม

เซิร์ฟเวอร์ที่ซาบีแอพใช้ในการปฏิบัติการคือ AWS (Amazon Web Services) cloud infrastructure ซึ่งเป็นบริการในด้านซอฟต์แวร์ หรือ SAAS (Software as a Service) โดยจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้ต่อไปด้านล่าง

ซาบีแอพใช้ฐานข้อมูลและฐานรหัสแบบแชร์ ซึ่งหมายความว่ามีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งคนที่ใช้งานฐานข้อมูลเดียวกัน (multi-tenant infrastructure) ข้อดีของการจัดการฐานข้อมูลแบบนี้คือผู้ใช้งานซาบีแอพทุกคนจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงมากอีกด้วย เนื่องจากมีผู้ใช้งานหลากหลาย เราจึงใช้ระบบการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในซาบีแอพ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีบัญชีผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้เท่านั้น 

โครงสร้างพื้นฐาน

ซอฟต์แวร์ซาบีแอพดำเนินการได้ด้วยบริการ AWS (Amazon Web Services) จากศูนย์ข้อมูล Amazon ในประเทศไอร์แลนด์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้บริการ AWS นั้นใช้ระบบ multi-zones ซึ่งแปลว่าหากหน่วยการทำงานหนึ่งเกิดเหตุขัดข้องขึ้น หน่วยการทำงานอื่น ๆ ในระบบสามารถรับภาระงานต่อได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งาน

 • Route53
 • WAF (Web Application Firewall)
 • S3 (Simple Storage Service)
 • ALB (Application Load Balancer)
 • VPC (Virtual Private Network)
 • RDS (Relational Database Service)
 • ElastiCache
 • Elasticsearch Service
 • CloudWatch (monitoring, alarming)
 • KMS (Key Management Service)
 • Certificate Manager
 • OpsWorks
 • CodeCommit

ผู้ให้บริการ

 • Beanstalk (svn, git) -ระบบแชร์รหัสต้นฉบับ (Source code sharing)
 • Github - ระบบแชร์รหัสต้นฉบับ (Source code sharing)
 • Google Analytics - ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Twillio - ผู้ให้บริการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือ
 • Mandrillapp, Mailchimp -ผู้ให้บริการส่งอีเมล
 • Technical stack (dev, test, prod)

ซาบีแอพใช้ภาษา PHP, Javascript และ Bootstrap ในการเขียนโปรแกรม โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังต่อไปนี้: 

 • Development  - ขั้นตอนการพัฒนา ไม่มีข้อมูลเผยแพร่นอกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
 • Test - ขั้นตอนการทดสอบ ใช้ภายในองค์กรซาบีแอพเท่านั้น
 • Production - ขั้นตอนการใช้งานจริง

ความปลอดภัยของข้อมูลและฐานข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

เนื่องจากซาบีแอพเป็นระบบที่ปฏิบัติการบนคลาวด์ หากฐานข้อมูลหรือระบบเก็บไฟล์มีปัญหา อาจมีโอกาสทำให้สูญเสียข้อมูลได้

แผนการลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล เป็นไปตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

 • ข้อมูลต่าง ๆ จะได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูล เนื่องจากมีการทำซ้ำของข้อมูลเก็บสำรองไว้เสมอ
 • จะมีการสำรองข้อมูลประจำวันในทุก ๆ คืน ซึ่งชุดข้อมูลสำรองนี้สามารถถูกเรียกใช้ได้ภายในไม่กี่นาที เราจะเก็บข้อมูลสำรอง 9 ชุดล่าสุดไว้เสมอ
 • มีการเข้ารหัสช่องทางการสื่อสารระหว่าง RDS และ EC2 ทุกเครื่อง
 • สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้จากระบบภายใน หรือเข้าผ่านระบบ SSH โดยเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักได้เท่านั้น
 • ข้อมูลสำคัญในฐานข้อมูลจะมีการเข้ารหัสที่ต่างไปจากข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตใช้ระบบ 2-key encryption และใช้ระบบ salted SHA-512 encryption เพื่อปกป้องข้อมูลรหัสผ่าน เป็นต้น
 • ฐานข้อมูลถูกแบ่งเป็นทั้งหมด 3 หน่วย โดยหากหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีปัญหา อีกหน่วยหนึ่งจะรับหน้าที่ทำงานต่อทันทีโดยอัตโนมัติ
กระบวนการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของซาบีแอพเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและรัดกุม รวมทั้งมีการบันทึกรายละเอียดไว้เสมอ พนักงานซาบีแอพทุกคนรับทราบกฎเกณฑ์และสามารถเข้าถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพื่อการใช้งานภายในองค์กรได้

 • ในกรณีที่เกิดปัญหา เรามีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้: 
 • ระบุปัญหาให้แน่ชัด
 • สื่อสารปัญหานั้น ๆ กับพนักงานซาบีแอพทั้งหมด
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่จำเป็น
 • สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหา ในกรณีที่ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้น ๆ
 • แก้ไขปัญหา
 • ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำสอง (พร้อมตรวจสอบและแก้ไขขั้นตอนในกรณีที่จำเป็น)
 • กู้คืนข้อมูลและรหัสต้นฉบับในกรณีที่จำเป็น
 • เขียนสคริปต์และทดลองใช้งานในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อมูลหรือหาข้อมูลใหม่มาแทนที่
 • แจ้งพาร์ทเนอร์ทางเทคนิกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็น
 • แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
 • บันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน (amazon security measures, pentest, tl, MFA)

ตามระบบการปฏิบัติงานของ AWS cloud system การอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการดูแลและรักษาความปลอดภัยทั้งหมด เป็นหน้าที่ของวิศวกรของ Amazon โดยมีการกำจัดจุดอ่อนทั้งหมดที่ทำได้โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข้อมูลในการเข้าถึง AWS นั้นจะถูกแบ่งปันกับพนักงานซาบีแอพเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น และมีการรักษาความปลอดภัยการใช้งานอย่างรัดกุม โดยใช้รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงใช้ MFA หรือการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน

เราใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในการทดสอบเจาะระบบเพื่อตรวจหาช่องโหว่ในซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ 

มีการวิเคราะห์ความปลอดภัยและคุณภาพของรหัสโดยใช้เครื่องมือ SonarQube อย่างสม่ำเสมอ 

การจราจรของข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การเข้ารหัส TLS 1.2 เป็นอย่างต่ำ ข้อมูลทั้งหมดที่เราจัดเก็บก็ถูกเข้ารหัสด้วยเช่นกัน

รหัสผ่านทั้งหมดที่จัดเก็บโดยซาบีแอพนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันแฮชก่อนจัดเก็บทั้งหมด เราจะไม่จัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ในรูปของข้อความดั้งเดิมเด็ดขาด

การบันทึกประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภายใน เป็นแบบ multi level

การจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร
 • สัญญาการทำงานของพนักงานทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและหน้าที่ในการรักษาความลับ รวมถึงมีการอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้พนักงานใหม่ทุกคน
 • พนักงานสามารถเข้าถึง AWS ได้ในกรณีที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น
 • วิศวกรของเราได้รับสิทธิ์ให้อ่านได้เฉพาะ live database เท่านั้น
 • รหัสผ่านของซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายในองค์กร เป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงและจัดการโดย 1Password รวมถึงมีการใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอนในทุกกรณีที่ทำได้
 • เรามีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่เสมอ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มซาบีแอพดำเนินการโดยบริษัทต่อไปนี้:

thePass Kft - Hungary, 1061 Budapest, Király utca 32

SabeeApp LTD - United Kingdom, Hova House, 1 Hova Villas, Brighton and Hove, BN3 3DH

ประกาศนียบัตร
 • PCI - DSS Level1 AOC
 • NTAK certification
 • VIZA certification