Skip to content

SabeeApp
Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

icon-calendar
PMS - ระบบบริหารที่พัก

การดำเนินงานรายวันที่มีประสิทธิภาพของโรงแรม

icon-globe-click
หน้าสำหรับจองห้องพักออนไลน์

การจองตรงแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่น

icon-linked-phone
Smart Solutions

สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชั่นสำหรับโรงแรม

icon-cloud-page
ระบบจัดการช่องทางการจอง

ซิงโครไนซ์ระบบการขายออนไลน์

icon-credit-card
SabeePay - ระบบชำระเงินสำหรับโรงแรม

โซลูชั่นการชำระเงินหลากหลายช่องทาง

icon-group-chat
กล่องข้อความรวม

รวมการสื่อสารกับแขกเข้าสู่ส่วนกลาง

SabeeApp
Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

menu-icon-hotel-flow

โรงแรม

โซลูชันดิจิทัลสำหรับเจ้าของโรงแรมอิสระ
menu-icon-apart-flow

อพาร์ตเมนต์

ทั้งหมดในซอฟต์แวร์เดียวเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
menu-icon-hostel-flow

โฮสเทล

เพื่อประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น

หนึ่งซอฟแวร์ ความเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

icon-cloud-page
ระบบอัตโนมัติ

ทำงานประจำวันซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ

icon-food-delivery
ประสบการณ์แขก

มอบประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น

icon-credit-card
SabeePay สำหรับโรงแรมของคุณ

โซลูชั่นการชำระเงินหลากหลายช่องทาง

icon-calendar
งานแม่บ้าน

คู่หูที่ดีที่สุดสำหรับทีมทำความสะอาดของคุณ

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมบริการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานซาบีแอพ

ข้อตกลงในการใช้งานซอฟต์แวร์ซาบีแอพ

ข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและ thePass Kft (ต่อไปนี้เรียกว่า ซาบีแอพ) เพื่อการใช้งานบริการจากซาบีแอพที่ท่านได้เริ่มต้น

"ท่าน" หมายถึงบุคคลหรือบุคคลซึ่งได้รับการมอบอำนาจจากผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์สำหรับจัดการการจองซาบีแอพ

ในข้อตกลงนี้ จะเรียกเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ที่เราให้บริการว่า "แอพพลิเคชัน"
กรุณาอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ ถือว่าท่านได้ยินยอมมีพันธะทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อตกลง นโยบาย และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการอ้างถึงในข้อตกลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้ ในข้อตกลงนี้ จะเรียกลูกค้าของซาบีแอพรวมถึงพนักงานของลูกค้าของซาบีแอพที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์สำหรับจัดการการจองซาบีแอพในฐานะ "พนักงาน" ว่า "ผู้สมัครรับบริการ" และจะเรียกลูกค้าของลูกค้าที่ใช้บริการของซาบีแอพ (เช่น ผู้ที่ทำการจองห้องพักผ่านหน้าสำหรับจองห้องพักของซาบีแอพ เป็นต้น) ว่า "ลูกค้า"

ซาบีแอพสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้  หรือนโยบายใด ๆ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีผลใช้กับบริการเมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ท่านสามารถยกเลิกบัญชีซาบีแอพของท่านได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เว้นแต่ยอดชำระที่เกิดในช่วงเวลารับบริการที่ท่านทำการยกเลิกการใช้งาน บริการนี้สำหรับใช้ภายในองค์กรของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถขายต่อ ให้เช่า หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นการส่งต่อบริการนี้ให้ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแอพพลิเคชัน

ข้อมูลสำคัญ

ซาบีแอพจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับบริการและลูกค้า ซาบีแอพจะไม่แบ่งปัน ขาย ให้เช่า แก้ไข ลบ หรือแจกจ่ายข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ซาบีแอพจะไม่เข้าดูข้อมูลที่ได้รับจากท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือและเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือ เราจะขออนุญาตท่านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะเข้าถึงข้อมูลนั้น ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีการลบทั้งหมด แม้สัญญานี้ได้จบลงแล้วก็ตาม

การเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

ในข้อตกลงนี้ เนื้อหาที่ใช้ได้ผ่านการให้บริการของซาบีแอพ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตรา การออกแบบ กราฟิก รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ วิธีการเลือกสรร และวิธีการจัดเรียง ทั้งหมดนี้ จะถูกเรียกว่า "เนื้อหา"

ซาบีแอพเป็นเจ้าของสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาของทุกส่วนที่สามารถอ้างสิทธิได้ในบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ งานศิลป์ ฟังก์ชันการใช้งาน และเอกสาร ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนใด ๆ ของบริการที่ thePass Kft. เป็นเจ้าของ

การชำระเงิน

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่ซื้อบริการใด ๆ จากซาบีแอพโดยไม่มีข้อผูกมัด ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าทุกเดือนหลังช่วงเวลาทดลองใช้จบลง ท่านสามารถเข้าดูใบแจ้งหนี้ได้ในแอพพลิเคชันซาบีแอพ ในเมนู การตั้งค่า / การสมัครรับบริการ โดยท่านมีเวลา 15 วันในการชำระเงิน

เราไม่มีนโยบายในการคืนเงินค่าสมัครรับบริการ ไม่ว่าท่านจะได้ใช้งานบริการนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงราคา เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงและท่านยังใช้บริการอยู่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแล้ว จะถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมใช้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใหม่ หลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการใด ๆ ในรอบการชำระเงินที่การเปลี่ยนแปลงเริ่มมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการสมัครรับบริการ

ค่าสมัครรับบริการรายเดือนของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่คุณมีในระบบ และจำนวนนั้นจะถูกคำนวณในวันที่ชำระเงิน วันแรกของการชำระเงินคือวันหลังจากที่ช่วงเวลาทดลองใช้จบลง รอบบัญชีการเรียกเก็บเงินจะเป็นวันเดียวกันกับวันแรกที่ชำระเงินเสมอ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับบริการแอพพลิเคชันและยกเลิกบัญชีของท่านได้เสมอ หากท่านตัดสินใจยกเลิกการสมัครรับบริการ ท่านสามารถทำได้ที่หน้าจัดการบัญชีของท่านในแอพพลิเคชัน บัญชีของท่านจะถูกยกเลิกโดยเริ่มจากรอบบัญชีถัดไปเป็นต้นไป เช่น หากท่านยกเลิกการสมัครรับบริการในวันที่ 15 แต่ระยะการสมัครรับบริการของท่านยังคงใช้ได้จนถึงวันที่ 1 ของเดือนถัดไป บัญชีของท่านจะถูกยกเลิกในวันที่ 1 เป็นต้น

 

ความรับผิด

ซาบีแอพไม่มีความรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ ในกรณีของความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากความไม่สามารถใช้แอพพลิเคชัน แม้ซาบีแอพจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นแล้ว ซาบีแอพเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน และไม่มีความรับผิดในกรณีที่มีการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายทางธุรกิจ การเสียกำไร หรือการรบกวนทางธุรกิจ