SabeeApp ประเทศไทย ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ เรามีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Line

LINE
SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ
hotel_operations_software

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

สำหรับคนโรงแรมที่ใส่ใจ

apartment_management_software

ะบบบริหารจัดการอพาร์ตเมนท์

เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

hostel_management_system

ระบบบริหารจัดการโฮสเทล

เพื่อประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น

SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ

pms_160
channel_manager_160
booking-engine-160
hotel-payments-160
booking (2)
unified_inbox_160

อภิธานศัพท์ซาบีแอพ

เราได้รวบรวมคำศัพท์สำคัญที่คุณอาจต้องใช้เพื่อการดำเนินการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างมั่นใจไว้ให้คุณแล้ว

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) สำหรับโรงแรม

Average daily rate (ADR)
อัตราเฉลี่ยรายวันใช้เพื่อแสดงอัตราเฉลี่ย (ราคา) ของห้องที่ขายในวันหนึ่ง ๆ เป็น KPI ที่สำคัญในการวัดผลการดำเนินงานของโรงแรมเทียบกับคู่แข่ง สูตรคำนวณคือการหารรายได้ห้องพักรายวันด้วยห้องที่ถูกครอบครอง (ขายแล้ว): รายได้ห้องพักรายวัน / จำนวนห้องที่ถูกครอบครอง

Average length of stay (ALOS)
ระยะเวลาการเข้าพักโดยเฉลี่ยระบุระยะเวลาการเข้าพักของแขกที่โรงแรม ตัวบ่งชี้นี้ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปลายทางลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงแรม คำนวณโดยการหารคืนห้องด้วยการจองในช่วงเวลาที่กำหนด: จำนวนห้องคืน / จำนวนการจอง

Average rate per guest (ARG)
อัตราเฉลี่ยต่อผู้เข้าพักแสดงอัตราเฉลี่ย (ราคา) สำหรับผู้เข้าพักในวันหนึ่ง ๆ เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรงแรมมีห้องพักหลากหลายประเภทเช่นห้องเตียงใหญ่ห้องสามห้องห้องสำหรับสี่ท่านหรือห้องชุด สูตรในการคำนวณคือการหารรายได้ห้องพักรายวันด้วยจำนวนแขกทั้งหมด: รายได้ห้องพักรายวัน / จำนวนแขก

Average room rate (ARR)
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยแสดงถึงอัตราเฉลี่ย (ราคา) ต่อห้องที่ขายในช่วงเวลาที่ขยายออกไป เมื่อเทียบกับ ADR ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้รายวัน ARR คำนวณโดยการหารรายได้ของห้องพักตามห้องที่ขายเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปี: รายได้ห้องพักทั้งหมด / จำนวนห้องที่ขายได้

Cancellation rate
อัตราการยกเลิกระบุเปอร์เซ็นต์ของการยกเลิกการจองในโรงแรม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียรายได้เป้าหมายของผู้ประกอบการโรงแรมคือลดอัตราการยกเลิกให้ได้มากที่สุด การคำนวณกำลังหารการจองที่ยกเลิกด้วยจำนวนการจองทั้งหมดที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำหนด: จำนวนการจองที่ยกเลิก / การจองทั้งหมด

Gross operating profit per available rooms (GOPPAR)
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานต่อห้องว่างแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของโรงแรม กำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นคำนวณโดยการคำนวณรายได้รวมและการติดตามย่อยของค่าใช้จ่ายรวม สูตรสำหรับ GOPPAR มีดังต่อไปนี้: กำไรจากการดำเนินงานขั้นต้น / จำนวนห้องพักที่ใช้งานได้

Occupancy rate
อัตราการเข้าพักระบุว่ามีการขายห้องพักทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณโดยการหารห้องที่ขายด้วยห้องว่างในช่วงเวลาที่กำหนด: จำนวนห้องที่ขายได้ / จำนวนห้องว่าง ห้องพักสามารถเปลี่ยนเป็นห้องเช่าประเภทอื่นได้เช่นเตียงในหอพักหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่พัก

Revenue per available rooms (RevPAR)
รายได้ต่อห้องว่างเป็นหนึ่งในเมตริกทางการเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงแรม คำนวณด้วยรายได้จากการขายห้องพักไม่ใช่จากแหล่งรายได้อื่น ๆ เช่นอาหารและเครื่องดื่มหรือบริการเพื่อสุขภาพ สูตรคือรายได้ห้อง / จำนวนห้องว่างหรืออัตราเฉลี่ยต่อวัน (ADR) * จำนวนผู้เข้าพัก (%)

Revenue per occupied rooms (RevPOR)
รายได้ต่อห้องที่ว่างจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกำไรที่จะได้รับหลังจากแขกเข้าพักที่โรงแรมในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจาก RevPAR จะคำนึงถึงห้องที่ถูกครอบครอง (ขายแล้ว) และไม่ใช่ห้องว่าง (ว่าง) นอกจากนี้ยังคำนวณโดยไม่เพียงรายรับจากห้องพักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการเสริมทั้งหมดรวมถึงมินิบาร์อาหารและเครื่องดื่มและบริการเพื่อสุขภาพ สูตรคือรายได้รวม / จำนวนห้องที่ครอบครอง

Total revenue per available rooms (TrevPAR)
รายได้รวมต่อห้องว่างแสดงตัวอย่างรายได้ของโรงแรมที่เกิดจากทุกแผนกรวมถึงร้านอาหารและบาร์ ความแตกต่างหลักเมื่อเทียบกับ RevPAR คือคำนวณจากรายได้จากห้องเท่านั้น สูตรคือรายได้รวม / จำนวนห้องว่าง