SabeeApp ประเทศไทย ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ เรามีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Line

LINE
SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ
hotel_operations_software

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

สำหรับคนโรงแรมที่ใส่ใจ

apartment_management_software

ะบบบริหารจัดการอพาร์ตเมนท์

เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

hostel_management_system

ระบบบริหารจัดการโฮสเทล

เพื่อประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น

SabeeApp Software Suite

รวบรวมเครื่องมือและโปรแกรมอัตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมของคุณเติบโต

ดูบริการจากซาบีแอพ

pms_160
channel_manager_160
booking-engine-160
hotel-payments-160
booking (2)
unified_inbox_160
Web_Wallpaper_Localised_info_page_THAI

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
สำหรับสถานประกอบการ (ต.ม.30)

ระบบส่วนหน้าของซาบีแอพ ช่วยให้โรงแรมสามารถปฏิบัติตามระเบียบการแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับสถานประกอบการ ต.ม.30 ด้วยการดึงข้อมูลอัตโนมัติจากแฟ้มการจอง 

receptionist-giving-key

อะไรคือการแจ้งที่พักคนต่างด้าว ต.ม.30?

ต.ม.30 คือแบบฟอร์มการแจ้งที่พักคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลัก ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องรายงาน? 

ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและเกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30 กำหนดให้รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

   • ชื่อ-นามสกุลคนต่างด้าว
   • สัญชาติ
   • เลขที่หนังสือเดินทาง
   • ประเภทวีซ่า
   • ช่องทางเข้า, วันที่เดินทางเข้าประเทศ
   • เลขที่บัตรขาเข้า
   • วันที่เช็คอิน-เช็คเอ้า
asian-businesswoman
young-asian

เป็นไปได้ไหมที่จะส่งรายงานอัตโนมัติ?

แบบฟอร์ม สามารถนำส่งได้ทางช่องทางออนไลน์ และบน PMS ของซาบีแอพจะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลตามที่แบบฟอร์ม ต.ม. 30 ต้องการออกมาได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และด้วยฟังชันก์ออนไลน์เช็คอิน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านแอพลิเคชั่นก่อนวันเข้าพัก ช่วยให้ระบบ PMS ของเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างแบบฟอร์มรายงานสำนักงานตรวจตนเข้าเมืองได้ ทำให้งานส่วนหน้านั้นมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดปริมาณการใช้กระดาษได้

personal-information

รายงาน ต.ม.30

ไปที่คำสั่ง รายการการจอง และทำการกรองข้อมูลค้นหา รายชื่อลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง แล้วจึงเลือกนำข้อมูลออกในรูปแบบราย ต.ม. 30 เพื่อนำส่งทางเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

optimize

เช็คอินออนไลน์

มอบความสะดวกในการเช็คอินออนไลน์ให้กับลูกค้าของท่าน ด้วยแอพลิเคชั่น GuestAdvisor ซึ่งจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดช่วงเวลาที่สามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้

user

ข้อมูลผู้เข้าพัก

ยิ่งรู้จักผู้เข้าพักมากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถบริการได้ดี ซาบีแอพช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลการจองและข้อมูลผู้เข้าพักได้ง่ายตลอดเวลา ช่วยให้เจ้าหน้าสามารถยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าพักด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย

ระบบ PMS โรงแรม

ระบบการจัดการส่วนหน้าโรงแรมหรือ PMS สำหรับโรงแรมแบบออนไลน์ ออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณโดยเฉพาะ! ระบบ PMS สำหรับโรงแรมจากซาบีแอพ มีหน้าปฏิทินที่คิดมาแล้วว่าจะช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วในที่เดียว

booking_engine-1